HERKESİN AKLINDAKİ SORU ARABULUCULAR KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MI DEĞİL Mİ?

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte hukukun her alanında kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel veriler gittikçe önem kazanmaya başlamıştır. Veri sorumlularının kişisel verileri işleyebilmesinin ilk koşulu ise VERBİS adı verilen Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt yaptırtmak olarak belirlenmiştir. Yani VERBİS’e kayıt yaptırmayan veri sorumlusu; çalışan, hasta, müşteri, müvekkil gibi sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu ilgili kişilerin verilerini işleyemeyecektir.


Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02.04.2018 tarih ve 2018/32 sayılı kararı ile belli bir veri kayıt sisteminin parçası olmakla birlikte kişisel verinin niteliği, işlenme amacı, işlendiği faaliyet alanı gibi gerekçelerle avukatlar, noterler, siyasi partiler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin VERBİS’e kayıt yaptırma yükümlülüğü kapsamının dışında tutulmaları gerektiğine karar verilmiştir. İlgili karardan sonra Adalet Bakanlığına bağlı Arabuluculuk Daire Başkanlığı, arabuluculuk faaliyeti yürüten arabulucuların da bu kapsamın dışında tutulması gerektiğine ilişkin bir talepte bulunmuş ve 05.07.2018 tarih 2018/75 sayılı karar ile arabulucular da VERBİS’e kayıt yükümlülüğü kapsamı dışına çıkartılmıştır.


Burada unutulmaması gereken en önemli nokta arabulucuların yaptıkları işler gereğince ellerinde kişisel verileri bulundurmak ve bulundurdukları kişisel verileri işin görülmesi için işlemek zorunda olmalarıdır. Bu halde arabulucuların yürüttükleri faaliyet kapsamında kişisel verileri işlerken ilgili veri sorumlusundan açık rıza almaları gerekmemektedir ancak arabulucuların veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüklerinden istisna tutulmaları Kanun[1] ve diğer yasal yükümlülüklerden muaf tutulduğu anlamına gelmemektedir.


Sonuç olarak; her ne kadar arabulucuların kişisel verileri işlemeye ilişkin yetkileri 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunundan kaynaklansa da yürüttükleri arabuluculuk faaliyeti esnasında elde etmiş oldukları kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel verileri, yetki sınırlarını aşarak işlemeleri halinde arabulucuların da veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğuna gidilebilecektir. Bizim burada sizlere önerimiz şu ki arabuluculuk faaliyetini yürütürken uyuşmazlık konusuna ilişkin incelemiş olduğunuz tüm evrakları dijital, fiziksel ortamlarda depolamamanız, işlememenizdir. İşin tamamlanması ile birlikte de evrakların ilgili kişilere iade edilmesi sizi KVKK’dan kaynaklanacak sorumluluğunuz bakımından rahatlatacaktır. Saklama yükümlülüğünüz dahilinde olan arabuluculuk tutanakları bakımından da veri güvenliğine ilişkin önlemleri almayı unutmayınız.


AV. İPEK KAŞIKCI
[1] Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

54 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör