Arabuluculuk ücret tarifesinde yapılacak değişikliklere uyum göstermeyi taahhüt ederiz. Medikal uygulama hatası ve Hasta-Hekim uyuşmazlıklarında uygulanan resmi ücret tarifesi aşağıdadır:

© Arabuluculuk Lexis  Tel:0(212) 232-2234 Maslak-İstanbul