ARABULUCULUK MEVZUATI

A. GİRİŞ Arabuluculuk kurumunun Türk hukuk sisteminde resmiyet kazanması 07.06.2012 tarihli TBMM oturumunda Hukuk Uyuşmazlıklarında...

ARABULUCULUKTA MESLEKİ YETERLİLİK

ARABULUCULUKTA MESLEKİ YETERLİLİK A. GİRİŞ Arabuluculuk, tarafların, bağımsız ve tarafsız üçüncü bir kişi nezdinde, uyuşmazlık konusu...

ARABULUCULUKTA TARAFSIZLIK İLKESİ

Hukukumuzda arabuluculuğun iş davaları ve ardından da ticari davalar için bir dava şartı haline gelmesiyle arabulucuların tarafsızlığı...

ARABULUCULUK SÜRECİNDE MEKAN

Türk hukuk sisteminde giderek geniş yer almaya başlayan arabuluculuğun hangi koşullarda ve ortamda yapılması gerektiği irdelenmesi...

İLKELERLE ARABULUCULUK

Kıta Avrupası’nda ve Amerika’da çok üzün süredir uygulanan alternatif çözüm yolu olan arabuluculuk daha önce Türk hukuk sisteminde iş...

Arabuluculuğun Kısa Tarihi

Bu yazının yazılmasından tam bir yıl önce, 25 Şubat 2018 tarihinde vefat eden Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Frank Sander'in...