Lexis Arabuluculuk merkezi olarak deneyimlerimize göre arabuluculuk taraflara mahkemede elde edilemeyecek

fırsatlar sunar. İletişim sorunlarının aşılmasına ve üzerinde anlaşılabilecek alanların bulunmasına olanak sağlar. Bu avantajlar aşağıda özetlenmiştir.

Arabuluculuk nedir: Arabuluculuk esnek bir anlaşmazlık çözüm sistematiğidir. 

Arabulucu kimdir:  Hukuk eğitiminin ardından arabuluculuk eğitim ve sınavını tamamlamış  Yasalarla bu yetkiyi almış,  arabuluculuğu bağımsız ve tarafsız olarak yürüten üçüncü kişi.

Arabuluculuğun Dava Sürecine (Mahkemeye) göre Avantajları nelerdir?

Karar: Arabuluculuk sürecinde taraflar kendi kararlarını kendileri verirler ve arabulucunun karar yetkisi yoktur. 

 

Menfaatleriniz: Arabulucu taraflar arasında iletişim kurulmasına destek olur; tarafların ihtiyaçlarına ve 
menfaatlerine dikkat çeker.  Örneğin: Tıbbi malpraktis gibi uzmanlık gerektiren bir alanda konusunda deneyimli bir arabulucu tarafların sorularını yanıtlayıp, onları doğru bilgilendirerek tarafın kendi menfaatini korumasına yardımcı olabilir.

 

Ekonomik: Arabuluculuk süreci, yargı yoluna göre daha ekonomiktir. Yargılama aşamasındaki gibi harç ve davanın başında yatırılması gereken keşif, bilirkişi, tanık ücreti v.b. olmayacağından daha düşük maliyetlidir.

Keza, uzun süren yargılama sürecinde tarafların harcadığı emek, zaman, yol vb. masraflar da bu süreçte yoktur. Tazminat miktarı hasta için dava yoluna göre genellikle daha avantajlıdır. 

Sonucu Kontrol: Arabuluculukta taraflar müzakerelerde çok daha fazla söz hakkına sahiptir ve bu da sonucun daha fazla kontrol edilebilmesi anlamına gelir.

Kaybetme: Arabuluculuk sürecinde kazanan ve kaybeden yoktur; taraflar haksız olduklarını kabul etmek zorunda değildir. Sağlık hukukunda doktor ve/veya hastane kusurlu olduklarına inanmamalarına rağmen hastanın ve yakınlarının üzüntüsünü telafi etme şansına arabuluculuk sayesinde ulaşırlar. Anlaşma her iki tarafın da onayıyla yapılır ve bu nedenle memnuniyet seviyesi daha yüksektir. 

 

Süreç serbestisi: Taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbesttirler (HUAK Madde 3, HUAK Yönetmeliği Madde 5). 
 

Mahremiyet: Süreçte gizlilik ilkesi uygulanır. Arabuluculuk sırasında paylaşılan bütün bilgi ve belgeler gizli tutulur (HUAK Madde 4, HUAK Yönetmeliği Madde 6). Arabuluculuk sırasında yapılan açıklamalar ile paylaşılan belgeler başka bir amaçla kullanılamaz (HUAK Madde 5, HUAK Yönetmeliği Madde 7).  Tıbbi uygulama hatası ve sağlık uyuşmazlıklarında bu mahkeme yöntemine göre önemli bir avantajdır.