Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

 

Lexis Arabuluculuk Merkezi kurumsal müşterilerinin ve tarafların talebi üzerine arabuluculuk alanında aşağıdaki alanlarda da çözüm sağlamaktadır.

  • Ticari uzlaşmazlıklar

  • Menkul değerler

  • Gayrı Menkul

  • Şirket Ortaklıkları

Uzmanlarımızın yukarıdaki alanlarda oluşan uzlaşmazlıkları çözme amacıyla yürüttükleri süreç esnasında uyguladıkları teknikleri ve bu konularda yurtdışında uygulanan teknikleri özetlersek:

 

Kolaylaştırıcı Arabuluculuk: Kolaylaştırıcı veya geleneksel arabuluculukda, profesyonel bir arabulucu çatışmadaki taraflar arasında müzakereyi kolaylaştırmaya çalışır. Arabulucu, önerilerde bulunmak veya bir karar vermekten ziyade, birbirlerinin daha derindeki çıkarlarını keşfederek tartışmacıları kendi gönüllü çözümlerine ulaşmaya teşvik eder. Kolaylaştırıcı arabuluculukta, arabulucular, çatışmayla ilgili kendi görüşlerini gizli tutma eğilimindedir.

 

Mahkeme Zorunlu Arabuluculuk: Özünde arabuluculuk tipik olarak tamamen gönüllü bir süreç olarak tanımlanmakla birlikte, 2018 yılından beri ticari davalarda ön koşul olarak zorunludur. Taraflar ve avukatları arabuluculuk yöntemini tercih etmemiş olduklarından, zorunlu arabuluculuk yoluyla çözüme ulaşma olasılığı  daha düşüktür. Maalesef kimi zaman taraflar sadece bu aşamadan geçmiş olmak için formaliteleri tamamlar. Lexis Arabuluculuk zorunlu arabuluculuk uygulaması yoktur. Her iki tarafın arabuluculuğun faydasını öngördüğü durumda uzlaşma olasılığı çok daha yüksektir.

 

Değerlendirici Arabuluculuk: Kolaylaştırıcı arabuluculuğun tersi bir çözümleme süreci sayılabilir. , Arabulucuların tavsiye ve önerilerde bulunma ve fikirlerini ifade etme olasılıklarının daha fazla olduğu bir arabuluculuk türüdür. Katılan tarafların çıkarlarına odaklanmak yerine, değerlendirici arabulucuların, tarafların argümanlarının hukuki geçerliliğini değerlendirmelerine ve davada kazanma/kaybetme olasılıklarının baskısı üzerinden çözüme ulaştırma çabasındadır. Değerlendirmeli arabuluculuk en fazla saf ticari arabuluculuklarda kullanılır ve değerlendirici arabulucular genellikle alanında uzmanlığa sahip avukatlardır.

Dönüştürücü Arabuluculuk: Dönüştürücü arabuluculukta arabulucular, tarafları çatışmalarını çözme konusunda heveslendirmeye ve birbirlerinin ihtiyaçlarını ve çıkarlarını anlamaya teşvik eder. Dönüştürücü arabuluculuk aslında kolaylaştırıcı arabuluculuk geleneğine dayanmaktadır. Bu iddialı ve arabulucunun yeteneğine ihtiyaç olan olan süreç de tarafları ve ilişkilerini dönüştürmeyi amaçlar.

Med-Arb: Yurt dışında uygulanan ve arabuluculuk-tahkim melezi olan med-arb'da, taraflar önce sürecin kendisi üzerinde anlaşmaya varırlar. Arabuluculuktan farklı olarak, genellikle sürecin sonucunun bağlayıcı olacağı konusunda yazılı olarak hemfikir olurlar. Daha sonra, bir arabulucu yardımıyla çözüm üzerinde pazarlık etmeye çalışırlar. Arabuluculuk sürecinde sorunlar çözülmezse, süreç bitirilmez, taraflar tahkim olarak süreci hızlıca sonlandırırlar. 

 

Arb-Med:  Arb-med'da, Yurtdışında uygulanan arabuluculuk türleri arasında bir başka ilginç olanıdır. Arbitrasyonda bir üçüncü taraf (arabulucu), tarafların ifade ve kanıtlarını dinler ve bir kağıda  kesin kararını yazar ancak paylaşmaz. Eğer taraflar anlaşmaya varırsa kağıt yakılır, varamazsa bu bağlayıcı karar açıklanır. Bu süreç, gizli bilgilerin yanlış kullanılması konusundaki endişeyi ortadan kaldırmakta ve tarafların bir anlaşmaya varmaları üzerindeki baskıyı korumaktadır.

E-Arabuluculuk: E-Arabuluculukta arabulucu, birbirlerinden uzakta bulunan veya husumeti aynı odada bulunamayacak kadar güçlü olan taraflara arabuluculuk hizmetleri sunar. Aslında  e-arabuluculuğun, uzaktan verilen geleneksel kolaylaştırıcı arabulucuktan farkı yoktur.  Skype ve Google Hangouts gibi video konferans hizmetleri sayesinde, taraflar gerçek zamanlı olarak birbirleriyle kolayca ve ucuz bir şekilde iletişim kurabilir, ayrıca görsel ve sesli delilleri de inceleyebilirler. Araştırma sonuçları, teknolojiyle güçlendirilmiş bu tip arabuluculuğun, geleneksel arabuluculuk teknikleri kadar etkili olabileceğini göstermektedir. Dahası, tarafların bu yöntemi nisbeten daha düşük stresli bir süreç olarak tanımlamaları çözüm olasılığını da arttırmaktadır.