• sumer

ARABULUCULUK SÜRECİNDE MEKAN

Türk hukuk sisteminde giderek geniş yer almaya başlayan arabuluculuğun hangi koşullarda ve ortamda yapılması gerektiği irdelenmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Arabuluculuk; aralarında davaya konu olmuş veya olabilecek bir uyuşmazlık olan kişilerin meseleyi bir arabulucu eşliğinde karşılıklı olarak müzakere ederek çözüme kavuşturdukları bir süreçtir.

Kuşkusuz taraflar arasındaki uyuşmazlığın arabulucu eşliğinde müzakere ederek çözüme kavuşturdukları bu sürecin uygun zaman ve mekanda yapılması gerekmektedir.

Uygulamada arabuluculuk görüşmeleri olması gereken mekanlarda değil daha çok restoranlarda, avukatlık bürolarındaki küçük odalarda veya adliyede ayrılan yerlerde yapılmaktadır.

Bu önemli sürecin böyle mekanlarda yapılması arabuluculuk sürecinin ciddiyetine ve önemine zarar vereceği aşikardır.

Arabuluculuk görüşmelerinde tarafların uygun bir zamanda bir araya getirilmesi ve bu toplantı için uygun toplantı yerinin sağlaması çok önemlidir.

Oval masanın etrafında tarafların birbirini eşit hissedeceği, tarafsız ve bağımsız bir yer oluşturulmalıdır. Ayrıca tarafların avukatlarıyla ayrıca görüşebileceği ve arabulucuların da taraflarla ayrı görüşebileceği mekanlar oluşturulmalıdır. Şüphesiz bu konuda arabulucuya da büyük görev düşmektedir.

Dünya hukuk sistemlerinde Arabuluculuk Çözüm Merkezleri olarak karşımıza çıkan bu mekanlar, ülkemizde yeterli sayıda değildir. Arabuluculuk sisteminin iyi ve kaliteli işlemesi için vazgeçilmez olan Arabuluculuk Çözüm Merkezlerinin sayıları bir an önce arttırılmalıdır. Şüphesiz tarafların birbirini eşit hissedeceği, tarafsız ve bağımsız bir yerin olması arabuluculuk kurumuna olan güveni arttıracaktır. Ayrıca arabuluculuğun en önemli ilkelerinden olan gizlilik ilkesi de bu merkezlerde tam anlamıyla yerine getirilecektir. Arabuluculuk sistemi için çok önemli olan ilkelerin uygulanabilmesi bakımından Arabuluculuk Çözüm Merkezleri önemli fırsat olacaktır.

Bu merkezlerde uzman arabulucuların olması uyuşmazlığın daha sağlıklı ve hızlı çözülmesini sağlayacaktır. Örneğin sağlık hukuku kaynaklı uyuşmazlıklarda sağlık hukuku alanında uzman olan arabulucular tarafından uyuşmazlık daha hızlı ve sağlıklı şekilde çözülecektir. Uyuşmazlıkların çözümü mahkemelerde 2-3 yıla kadar sürerken arabuluculuk sisteminde 3- 4 güne kadar düşebilmektedir. Türk hukuk sistemi için kaçınılmaz bir fırsat olan arabuluculuk sisteminin nitelikli mekanlarda yapılması arabuluculuk kurumu için çok önemlidir. Bunun içinde Arabuluculuk Çözüm Merkezlerinin sayısının artması ve yaygınlaşması gerekmektedir.

Sonuç olarak Kıta Avrupası’nda ve Amerika’da çok üzün süredir uygulanan alternatif çözüm yolu olan ve hukuk sistemimizde giderek geniş yer almaya başlayan arabuluculuk sistemi restoranlara, avukatlık bürolarındaki küçük odalara mahkum edilemez. Oval masanın etrafında tarafların birbirini eşit hissedeceği, tarafsız ve bağımsız bir yer olan Arabuluculuk Çözüm Merkezleri’nin sayılarının vakit geçirilmeden sayılarının arttırılması gerekmektedir.

Stj.Av.Mert Sümer

127 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör