SİGORTA ŞİRKETLERİ TIBBİ MALPRAKTİS DOSYALARINDA NEDEN ARABULUCULUĞU TERCİH ETMELİ?


“Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Hekim Mali Sorumluluk Sigorta Poliçeleri” sigorta şirketleri açısından tüm diğer poliçelerden farklı olarak hasar sürecinin iyi yönetilmesi ve gerektiğinde aksiyon alınması gereken poliçelerdir. Hasar Muallaklarının çok uzun yıllar tutuluyor olması, belirsizliği ve ağır muallak yükü düşünüldüğünde Medikolegal Ekspertiz raporu ile malpraktis olduğu tespit edilen dosyalarda arabuluculuk tüm taraflar için kısa ve tüm tarafların kazançlı çıkabileceği yol olarak görülmektedir.


Malpraktis dosyalarında bizzat “Sigorta Şirket-leri/Hekim-ler/Hastane-ler/Hasta tarafı olarak sulh olunan dosyaların sigorta şirketleri açısından riskler taşıyabildiği ve bu riski önlemek için girişilen dava yolunun ise masraflı ve zaman kaybına yol açtığı bir gerçektir.

Hasar dosyasının açılması anında medikolegal rapor alınmak suretiyle arabuluculuk yolu ile ihtilafların çözülmesi Sigorta Şirketleri açısından büyük avantaj sağlamaktadır. Şöyle ki;

Yıllar süren muallak yükünden kurtulmak, Hastane, Doktor, Sigorta ve diğer Sigorta şirketleri arasında kusur paylaşımı yapılması suretiyle gereksiz rüculardan kurtulmak, 15 yıl aşkın sürebilen dava sürecinin muallak dışında getirdiği yükün ortadan kaldırılması, Hasta ile haricen sulh halinde ibraname karşılığı ödemenin yapılmış olmasının ileride ibranamenin makbuz hükmünde sayılarak tekrar davaya konu edilebilme riski vb.


Arabulucuğun Sigorta şirketleri açısından riskleri ortadan kaldıran ve sağlık hukuku dosyaları gibi çoklu tarafları bir araya getiren davaların kısa sürede arabuluculuk yolu ile çözülmesi aynı zamanda hastane, hasta ve hekim için yıpratıcı yılların önüne geçilmesi anlamına gelmektedir.


Arb. Ayşe Acar Yücel


Keywords: Sigorta, Acente, Poliçe,Arabulcu

94 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör